Nathanna Cainte

Tá cumarsáid rialta leis an múinteoir ranga fíor-thábhachtach. Má fheiceann do pháíste ag úsáid na Gaeilge leis an múinteoir is comhartha láidir dóibh é faoin tábhacht a bhaineann leis an nGaeilge agus úsáid na Gaeilge.
Seo a leanas roinnt nathanna agus frásaí a d’fhéadfaí a úsáid chun teachtaireacht a thabhairt do Ghaelscoil Longfoirt maidir le do pháiste(í)

 • Beidh Áine as láthair ar feadh coicíse i mí Meithimh. 
 • Tá an teaghlach go léir ag dul ar saoire. 
 • Críochnóidh sí ar scoil ar an 12 Meitheamh  agus beidh sí ar ais ar scoil ar an 27 Meitheamh. 
 • Níl aon obair bhaile déanta ag Órlaith. 
 • Níor bhraith sí go ró-mhaith nuair a tháinig sí abhaile ón scoil. 
 • Chaith sí an trathnóna sa leaba 
 • Déanfaidh sí anocht é 
 • Ní raibh Úna ar scoil inné mar bhí a scornach an-tinn 
 • Beidh Caoimhe as láthair ón scoil ó 9 Samhain go dtí 24 Samhain. 
 • Beidh sí ag dul faoi scian in ospidéal chun a céislíní a bhaint amach. 
 • Or Beidh sí ag dul faoi obráid in ospidéal chun a céislíní a bhaint amach. 
 • Beidh Bríd as láthair amárach (8 Meitheamh) mar beidh uirthi dul go dtí an t-ospidéal chun an plástar a bhaint dá cos. 
 • Beidh Aoife déanach ag teacht ar scoil amárach (18 Meán Fómhair). 
 • Tá coinne aici leis an bhfiaclóir ag 9 rn. 
 • Gortaíodh Dónall le linn cluiche iománaíochta ar an Satharn. Tógadh go dtí an t-ospidéal é, áit ar chaith sé an oíche. Tá orainn dul ar ais go dtí an t-ospidéal inniu chun x-ghathú a fháil ar a chos chlé 
 • Tá deilgneach ar Chiara. Dúirt an dochtúir liom í a choimeád ón scoil ar feadh coicíse 
 • Tá múchadh ar Lúc agus níl cead aige ag rith. 
 • Thit Pádraig anuas ó rothar agus ghortaigh sé a ghlúin. Níl siúl ceart aige go fóill agus tá air maidí croise a úsáid. 
 • Bhí na faireoga sa mhuineál ataithe. Ní raibh sé in ann ithe.
 • Bhris Tomás caol a láimhe agus ní bheidh sé in ann scríobh ar feadh cúig seachtaine. 
 • Níl aon obair bhaile déanta ag Oisín. Leag sé cupán tae te anuas air féin. Dódh a lámh agus bhí orm dul go dtí an tAonad Timpiste agus Éigeandála leis. Bhí sé déanach nuair a thángamar abhaile. 
 • Níl aon léitheoireacht déanta ag Lúsaí mar bhí laraingíteas uirthi. 
 • Tá spotaí dearga ar aghaidh Ríona. Níl said tógálach 
 • Níl aon litriú déanta ag Gearóidín mar ní raibh an leathanach in a mála 
 • Níl aon Mhata déanta ag Gearóidín mar ní raibh an leabhar in a mála 
 • Níor chríochnaigh Peadar a obair bhaile aréir. Bhí sé tar éis uair go leith a chaitheamh uirthi. Níl na habairtí Gaeilge críochnaithe. Críochnóidh sé anocht iad.

Copyright (c) 2019 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise