Foireann     
Príomhoide

 Yvonne Ní Mhurchú  
Leas Phríomhoide  Áine Ní Mhuirí  Naíonáin Bheaga
 Múinteoir Ranga  Orlaith Ní Gheallagáin

 Naíonáin Mhóra
 Múinteoir Ranga

 Pádraig Mac Conmhaigh

 Rang 1
 Múinteoir Ranga  Lorcán Ó Mochaín  Rang 2
 Múinteoir Ranga

 Mary Corkery

 Rang 3
 Múinteoir Ranga

 Aoife  Ní Éalaí Rang 4
 Múinteoir Ranga

 Tracey Nic Siúlaí

 Rang 5
 Múinteoir Ranga

 Caitríona Ní Ghionnáin

 Rang 6
 Múinteoir Tacaíocht Foghlama  Fiona Ní Fhíodhbhra


 Oideachas Speisialta
   

 
  
 Rúnaí  Sarah Ní Chasarlaigh  
 Cúntóir Ranga  Áine Heavey  
 Cúntóirí Riachtanais Speisialta  Nadine Brady Coyle  
     
 Séiplíneach  An tAthair Micheál Mac Craith  


Copyright (c) 2019 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise