Cairde na Scoile

Leagtar béim agus mealltar ról agus rannpháirtíocht na dtuismitheoirí i nGaelscoil Longfoirt. Is eagraíocht é Cairde na Scoile atá freagrach as tacaíocht leanúnach a thabhairt don scoil chomh maith le suimeanna na bpáistí a chur chun cinn le comhoibriú ón mBord Bainistíochta, An Príomhoide, na múinteoirí agus na páistí. Tá gach tuiste / caomhnóir ina b(h)all de Cairde na Scoile.

 Mí

 Sonraí

 Meán Fómhair AGM
 Deireadh Fómhair Oíche Fháílte
 Samhain Cruinniú
 Nollag Crannchur na Nollag
 Eanáir Cruinniú
 Feabhra Cóisir na Céad Faoistine
 Márta Mórshiúil Lá le Pádraig
Bailiúchán Chonradh na Gaeilge
 Aibreán Cruinniú
 Bealtaine Cóisir an Chóineartaithe
 Meitheamh Siúlóid Spraoi 
Slán le Rang a sé
Copyright (c) 2019 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise