Bord Bainistíochta

Is é dualgas boird an scoil a bhainistiú thar cheann an phatrúin agus ar mhaithe leis na mic léinn agus a dtuismitheoirí agus oideachas cuí a sholáthar do gach mac léinn ar an scoil a bhfuil freagracht ar an mbord sin ina leith. (At 15 (1) Acht Oideachais 1998) Position

 Name

 Ionadaí an Phatrúin, Cathaoirleach na Scoile  Niall Mac Philip
 Ionadaí an Phatrúin  Fiona Uí Chuana
 Ionadaí na Múinteoirí, Príomhoide  Yvonne Ní Mhurchú
 Ionadaí na Múinteoirí, Leas-Phríomhoide

 Áine Ní Mhuirí
 Ionadaí an Phobail  Pádraig Ó Baoill
 Ionadaí an Phobail

 Jackie Mhic an Tuile

 Ionadaí na dTuismitheoirí, Máthair  Michelle Shanley
 Ionadaí na dTuismitheoirí, Athair  Jimmy Morgan
Copyright (c) 2019 Gaelscoil Longfoirt
powered by LinkWise